Застраховките на Счетоводна къща "КАНЕТИ"

Уморени ли сте от некомпетентни счетоводители?

Ние предоставяме най-търсените услуги на нашите клиенти:

Пълен асистанс от момента на настъпилото застрахователно събитие до ремонтирането на Вашия автомобил

Маркиране на Вашите автомобили в ликвидационните центрове на застрахователните компании

Пълно съдействие по всички застрахователни въпроси по всяко време

Завеждане на щети и регреси, както и ремонтирането им

Носене на новите полици до работното мястo

Ние осигуряваме спокойствие, безплатни консултации, спестено време

От 2010 година „Канети” развива застрахователното си посредничество с всички застрахователни компании на българския пазар, което ни позволява да изготвим най-подходящата оферта за всеки конкретен случай.

Освен „Общо Застраховане” (Автокаско, Имущество, Помощ при пътувания в чужбина, Гражданска Отговорност, Профеионална отговорност и др.) можете да се обърнете към нас и за всички „лични застраховки:  „Живот със спестовност” и допълнително „Здравно осигуряване”.

Това са продукти, които българите започват да оценяват все повече, разбирайки тяхната полезност. В тази област ще се опитаме да Ви насочим към най-подходящия за Вас продукт Вашият ангажимент се свежда само до един телефонен разговор, с който да ни информирате за събитието.