Услуги

Ние извършваме за Вас:

 • едностранно и двустранно счетоводство
 • месечни, тримесечни и годишни отчети
 • попълване и подаване на патентни, имотни, корпоративни и подоходни данъчни декларации на физически и юридически лица
 • изготвяне на месечните документи по ЗДДС
 • изготвяне на месечни документи за Интрастат
 • изготвяне и обявяване на трудови договори
 • изготвяне на граждански договори
 • изготвяне на ведомости за заплати
 • начисляване и внасяне на социални и здравни осигуровки и оформяне документацията, свързана с този вид услуги
 • изготвяне на всички документи, свързани с трудовото законодателство
 • заверка на трудов стаж
 • извършване на проверка на счетоводни документи от минал или текущ период по законосъобразност
 • извършване на инвентаризация на търговски и/или друг обект, съставяне на инвентарни описи и уравнителни ведомости
 • изготвяне на договори и текущи документи по управлението
 • вписване и промяна на данни в Търговския регистър
 • изготвяне на пакет документи за банкови кредити и гаранции
 • финансови анализи
 • икономически обосновки
 • консултации
 • пенсионни документи
 • одиторски услуги
 • регистрация на фирми
 • застраховки
 • виртуален офис (предоставяне на адрес за регистрация и кореспонденция)


Всички дейности в областта на счетоводството се предлагат под формата на еднократна услуга или абонаментно обслужване в зависимост от изискванията на клиента.

Оферти от kurabiika.com