Услуги

Ние извършваме за Вас:

 • едностранно и двустранно счетоводство
 • месечни, тримесечни и годишни отчети
 • попълване и подаване на патентни, имотни, корпоративни и подоходни данъчни декларации на физически и юридически лица
 • изготвяне на месечните документи по ЗДДС
 • изготвяне на месечни документи за Интрастат
 • изготвяне и обявяване на трудови договори
 • изготвяне на граждански договори
 • изготвяне на ведомости за заплати
 • начисляване и внасяне на социални и здравни осигуровки и оформяне документацията, свързана с този вид услуги
 • изготвяне на всички документи, свързани с трудовото законодателство
 • заверка на трудов стаж
 • извършване на проверка на счетоводни документи от минал или текущ период по законосъобразност
 • извършване на инвентаризация на търговски и/или друг обект, съставяне на инвентарни описи и уравнителни ведомости
 • изготвяне на договори и текущи документи по управлението
 • вписване и промяна на данни в Търговския регистър
 • изготвяне на пакет документи за банкови кредити и гаранции
 • финансови анализи
 • икономически обосновки
 • консултации
 • пенсионни документи
 • одиторски услуги
 • регистрация на фирми
 • застраховки
 • виртуален офис (предоставяне на адрес за регистрация и кореспонденция)


Всички дейности в областта на счетоводството се предлагат под формата на еднократна услуга или абонаментно обслужване в зависимост от изискванията на клиента.

За чуждестранни лица

Представяме Ви нашата нова услуга за чуждестранни лица. Членството на България в ЕС, както и ниските данъци привличат много чуждестранни лица от съседни държави, които искат да започнат свой бизнес в България.

Корпоративният данък е в размер на 10%, а ДДС е 20%.

Финансовата година за юридическите лица приключва на 31 март на следващата година.

Наетите лица работят 11 месеца, а получават заплата за 12 месеца. Осигурителната тежест за работодателите възлиза на 17,8% от брутната заплата.

Ние осигуряваме пълен съпорт за всичко, от което имате нужда.

 • Регистрация на фирма;
 • Предоставяне на адрес;
 • Счетоводно обслужване;
 • Намиране на офис;
 • Наемане на служители;
 • Изваждане на всички видове разрешителни и лицензи;
 • Преводи и легализации;
 • Други.

 

Оферти от kurabiika.com