Счетоводна къща "КАНЕТИ"

Счетоводна къща "КАНЕТИ" е основана през 1998 година в София.

Основната дейност на фирмата е извършване на услуги в областта на счетоводното и данъчното законодателство.

Ние, нейните служители, осигуряваме спокойствието на нашите клиенти, като снижаваме до минимум ангажиментите им по отношение организацията, функционирането и управлението на счетоводството. Вярваме, че така печелим време за тях, което биха използвали по-ползотворно за осъществяване на основната си дейност.

Целта на нашия екип е да предоставяме компетентна и адекватна помощ на настоящите и бъдещите ни клиенти. Това е възможно благодарение на високата ни квалификация, дългогодишния опит и желанието за непрекъснато усъвършенстване в сферата на счетоводните услуги.

От 2010 година се занимаваме и със застраховане - предлагаме всички видове застраховки на всички застрахователни компании. Клиентите, които имат договор за счетоводно обслужване получават постоянни фиксирани отстъпки при сключване на своята застраховка при нас.

От 1 ноември 2012 година предлагаме нова услуга - виртуален офис. Насочена е към всички фирми, които не се нуждаят от офис с фиксирано работно време, а същевременно трябва да имат адрес за кореспонденция, адрес за връзка с НАП, факс, телефон или електронен адрес. Ние предлагаме всичко това, като сме обединили услугите в няколко пакета. Всички подробности за новата услуга можете да научите на Виртуален офис Канети.

Смятаме, че сме много добри в това, което правим и оценяваме успехите и възхода в работата на нашите клиенти. Надяваме се, че постиженията си дължат и на нас. Ние работим за това.

Оферти от kurabiika.com